لوازم یدکی و قطعات اصلی تویوتا در قشم قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۶/۰۹/۲۵

درجه بندى و تعرفه هتل ها

نام واحد اقامتى درجه نوع اتاق تعرفه(ريال)
ارزيابى سال 87 1386/12/26 1387/1/16 1387/7/1
لغايت لغايت لغايت
1387/1/15 1387/6/31 1387/12/25
هتل بين المللى 3 ستاره C اتاق دو تخته 700,000 300,000 420,000
اتاق سه تخته معمولى 950,000 380,000 600,000
اتاق چهار تخته 1,100,000 450,000 700,000
سوئيت معمولى 1,100,000 400,000 600,000
سوئيت يک خوابه 1,200,000 550,000 750,000
سوئيت دو خوابه 1,500,000 750,000 1,050,000
سرويس اضافى 150,000 80,000 100,000
هتل دريا 3 ستاره C اتاق دو تخته رو به پارک 800,000 300,000 400,000
اتاق دو تخته رو به دريا 1,100,000 400,000 550,000
اتاق سه تخته رو به پارک 1,150,000 450,000 600,000
اتاق سه تخته رو به دريا 1,350,000 600,000 750,000
اتاق چهار تخته رو به دريا 1,400,000 750,000 900,000
سوئيت چهار تخته 1,700,000 850,000 1,050,000
سوئيت پنج تخته 2,000,000 1,100,000 1,300,000
سرويس اضافى 250,000 120,000 180,000
هتل نخل زرين 3 ستاره A سوئيت دو خوابه 1,800,000 1,050,000 1,350,000
سوئيت يک خوابه A 2,200,000 1,200,000 1,700,000
سرويس اضافى 250,000 150,000 200,000
هتل بهشت 3 ستاره A سوئيت دوخوابه 1,800,000 1,050,000 1,350,000
ويلا سه خوابه 2,300,000 1,200,000 1,700,000
سرويس اضافه 250,000 150,000 200,000
هتل آپارتمان شاد ناز * 3 ستاره A سوئيت يک خوابه 900,000 450,000 600,000
سوئيت دو خوابه 1,200,000 600,000 900,000
سوئيت سه خوابه 1,300,000 700,000 1,000,000
سرويس اضافه 150,000 80,000 100,000
پلاژسيمين 2 ستاره A سوئيت دو تخته 750,000 280,000 400,000
سوئيت سه تخته 1,000,000 300,000 500,000
سوئيت چهار تخته 1,250,000 450,000 650,000
سوئيت يک خوابه 1,250,000 500,000 700,000
سوئيت دوبلکس پنج تخته 1,600,000 600,000 850,000
سرويس اضافى 150,000 80,000 100,000
هتل پارک (قشم) 2 ستاره C اتاق دو تخته 600,000 200,000 300,000
اتاق سه تخته 800,000 280,000 400,000
اتاق چهار تخته 900,000 350,000 500,000
سرويس اضافى 120,000 60,000 80,000
هتل ايرسا 1 ستاره A اتاق دو تخته 550,000 180,000 250,000
اتاق سه تخته 700,000 250,000 350,000
اتاق چهار تخته 800,000 300,000 450,000
سوئيت دو خوابه 1,050,000 450,000 600,000
سرويس اضافى 120,000 50,000 80,000
هتل آپارتمان آلاله درگهان 1 ستاره A دوتخته 550,000 180,000 250,000
سه تخته 700,000 250,000 320,000
چهار تخته 800,000 300,000 400,000
سوئيت يک خوابه 850,000 340,000 480,000
سوئيت معمولى 820,000 320,000 440,000
سرويس اضافى 120,000 50,000 80,000
هتل آپارتمان مرجان 1 ستاره A دو نخته 500,000 160,000 220,000
سه تخته 650,000 220,000 300,000
سوئيت يک خوابه 700,000 300,000 400,000
سرويس اضافى 130,000 60,000 80,000
هتل آپارتمان گلستان 1 ستاره B اتاق سه تخته 550,000 200,000 300,000
اتاق چهار تخته 650,000 250,000 400,000
اتاق هشت تخته 900,000 400,000 600,000
سرويس اضافه 100,000 50,000 70,000
هتل آپارتمان قصر قابوس 1 ستاره B سوئيت دوخوابه 850,000 300,000 450,000
سرويس اضافه 90,000 60,000 80,000
هتل آپارتمان بام سبز 1 ستاره B سوئيت دو تخته و سه تخته 500,000 200,000 280,000
سوئيت چهار و پنج تخته 650,000 250,000 400,000
سوئيت هفت و هشت تخته 800,000 380,000 550,000
هتل آپارتمان همياران 1 ستاره C هر تخت 200,000 80,000 100,000
هتل آپارتمان بنفشه 1 ستاره C هر تخت طبقه اول 150,000 60,000 80,000
سوئيت هاى 4تخته 600,000 220,000 300,000
سوئيت هاي6تخته 850,000 300,000 420,000
سرويس اضافه 80,000 30,000 50,000

- نرخ هاي مندرج در هتل هاي داراي علامت * مربوط به سال 1388 ميباشد.
- در صورتی كه هتل شما در ليست فوق موجود بوده و درجه يا تعرفه های آن تغيير يافته است و یا اینکه لیست به روز شده هتل ها و مهمانپذیرها را در اختیار دارید ما را مطلع سازيد.منابع:

سازمان منطقه آزاد قشم، معاونت سیاحتی

نمایش: 47835 بار

79