لوازم یدکی و قطعات اصلی تویوتا در قشم قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۶/۰۹/۲۵

برنامه پروازهاى هفتگى فرودگاه بين المللى قشم

نمایش آنلاین برنامه پروازی روزانه فرودگاه بین المللی قشم

پروازهای فرودگاه قشم از/به تهران (هر روز)، دبی (هر روز)، مشهد ( دو روز در هفته)، اصفهان (دو روز در هفته) و شیراز (دو روز در هفته) انجام میشود.

* برنامه زیر مربوط به زمستان 89 است. توجه داشته باشید که این برنامه در طول سال بسته به شرایط تغییرات زیادی میکند مثلا در ایام نوروز تعداد پروازها افزایش می یابد و در تابستان کاهش. لذا نمی توان یک جدول ثابتی را برای طول سال داشت.
* پرواز های فارس ایر قشم معمولا دارای زمان ثابتی نیستند و ممکن است هر هفته با کمی تفاوت نسبت به زمان مندرج در جدول زیر انجام میشود.

پروازهای داخلی

روزها
شماره پرواز
مسير
ورود
خروج
شرکت هواپيمائى
شنبه

215-214 تهران – قشم – تهران 17:45 18:30 ايران اير
5609 تهران – قشم 14:30   فارس ایر قشم
يکشنبه

215-214 تهران – قشم – تهران 13:10 13:40 ايران اير
5610 قشم – تهران   21:00 فارس ایر قشم
6439-6440 اصفهان – قشم – اصفهان 22:35 23:15 تابان
994-995 مشهد – قشم – مشهد 12:15 13:00 آسمان
دوشنبه

215-214 تهران – قشم – تهران 17:55 18:30 ايران اير
5609 تهران – قشم 14:30   فارس ایر قشم
سه شنبه 215-214 تهران – قشم – تهران 16:45 17:20 ايران اير
5610 قشم – تهران   21:30 فارس ایر قشم
591-592 شیراز– قشم– شیراز 18:30 19:10 آسمان
چهارشنبه 215-214 تهران – قشم – تهران 17:55 18:30 ايران اير
5609 تهران – قشم 14:30   فارس ایر قشم
پنچ شنبه 215-214 تهران – قشم – تهران 17:55 18:30 ايران اير
6439-6440 اصفهان – قشم – اصفهان 22:35 23:15 تابان
994-995 مشهد – قشم – مشهد 12:15 13:00 آسمان
جمعه 215-214 تهران – قشم – تهران 17:45 18:30 ايران اير
591-592 شیراز– قشم– شیراز 18:30 19:10 آسمان
5610 قشم – تهران   20:30 فارس ایر قشم

پروازهای خارجی

روزها شماره پرواز مسير ورود خروج شرکت هواپيمائى
شنبه

5652-5651 قشم – دبی – قشم 19:15 17:00 فارس ایر قشم
7116-7117 دبى – قشم – دبى 16:45 17:15 کیش ایر
يکشنبه

5652-5651 قشم – دبی – قشم 19:45 14:00 فارس ایر قشم
7116-7117 دبى – قشم – دبى 16:45 17:15 کیش ایر
دوشنبه

5652-5651 قشم – دبی – قشم 19:15 17:00 فارس ایر قشم
7116-7117 دبى – قشم – دبى 16:45 17:15 کیش ایر
سه شنبه 5652-5651 قشم – دبی – قشم 14:00 19:45 فارس ایر قشم
چهارشنبه 5652-5651 قشم – دبی – قشم 18:00 20:15 فارس ایر قشم
7116-7117 دبى – قشم – دبى 16:45 17:15 کیش ایر
پنچ شنبه 5652-5651 قشم – دبی – قشم 10:30 20:45 فارس ایر قشم
7116-7117 دبى – قشم – دبى 16:45 17:15 کیش ایر
جمعه 5652-5651 قشم– دبی– قشم 17:00 19:45 فارس ایر قشم

نمایش آنلاین برنامه پروازی روزانه فرودگاه بین المللی قشمنمایش: 55655 بار

79