لوازم یدکی و قطعات اصلی تویوتا در قشم قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۶/۱۰/۲۹

شناسنامه اقليمی

نام/مشخصات و پارامترهاي جوي
قشم

طول جغرافيايي

5616

عرض جغرافيايي

2657

ارتفاع (متر)

6

نوع ايستگاه

سينوپتيك

سال تاسيس

1330

طول دوره اماري

52

ميانگين حداقل دما(سانتيگراد c ْ )

22.3

ميانگين حداكثر دما (سانتيگراد)

32.2

اختلاف ماكزيمم مينيمم دما

9.9

ميانگين دماي سالانه

26.9

انحراف معيار دما %

1.5

حداقل مطلق دما (سانتيگراد)

6.4

حداكثر مطلق دما (سانتيگراد)

46.6

ميانگين نقطه اشباع

19.5

ميانگين رطوبت%

66.3

ميانگين ماكزيمم رطوبت%

86.5

ميانگين مينيمم رطوبت%

44.4

ميانگين تعداد روزهاي با دماي ماكزيمم 30 و بالاتر

228

ميانگين بارندگي سالانه(ميليمتر)

183.2

حداكثر بارندگي در يكروز(ميليمتر)

126

انحراف معيار بارندگي%

120.5

ميانگين تعداد روزهاي همراه با بارندگي

11

ميانگين تعداد روزهاي همراه با رعد وبرق

*

سمت غالب باد

*

سرعت غالب باد(متر بر ثانيه)

*

شديد ترين سرعت باد

*

ساعت آفتابي سالانه

3348

ميانگين فشار هوا(ميليبار)

1007.1منابع:

اداره كل هواشناسي استان هرمزگان - http://www.hormozganmet.ir/city08.php

نمایش: 6913 بار

79