قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۴/۰۳/۰۲
قشم آنلاین > برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی قشم

برنامه پروازی امروز فرودگاه بین المللی قشم


Departure & Arrival Flights of Qeshm International Airport

تاریخ: 1394/3/2

ردیف
No
شماره پرواز
Flight No
هواپیمایی
Air Line
مبدا
Origin
مقصد
Destination
ساعت ورود/خروج
Schedule Time
وضعیت پرواز
Status
1QB-1240قشم ایرTEHRANقشم13:55طبق برنامه
2QB-1241قشم ایرقشمTEHRAN17:45طبق برنامه
3W5-4579ماهانتهرانقشم16:45طبق برنامه
4W5-4578ماهانقشمتهران21:35طبق برنامه
5QB-2201قشم ایرDUBAIقشم17:00طبق برنامه
6QB-2200قشم ایرقشمDUBAI14:40طبق برنامه
7W5-1183ماهاندبیقشم20:50طبق برنامه
8W5-1182ماهانقشمدبی17:30طبق برنامه
9QB-1242قشم ایرTEHRANقشم20:55طبق برنامه
10QB-1243قشم ایرقشمTEHRAN21:40طبق برنامه
11طبق برنامه
12طبق برنامه
13طبق برنامه
14طبق برنامه
15طبق برنامه
16طبق برنامه
23طبق برنامه
24طبق برنامه
25طبق برنامه
26طبق برنامه
27طبق برنامه
Powered by MHDsoft

اطلاعات پروازی فوق بصورت برخط (آنلاین) از سرور پیام دهی پروازهای فرودگاه بین المللی قشم دریافت میشود.
ساعت ورود/خروج: ساعت ورود به فرودگاه قشم یا خروج از فرودگاه قشم.


برنامه پروازهاى هفتگى فرودگاه بين المللى قشم

برنامه پروازهای فرودگاه های مهم کشور
فرودگاه مهرآباد تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی کیش : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد


شماره تماس فرودگاه قشم: 3-5735000 0763
همچنین شما میتوانید با ارسال شماره پرواز خود به شماره پیامک 20003750، از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوید.

qeshm airport
6