قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۴/۰۵/۱۰
قشم آنلاین > برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی قشم

برنامه پروازی امروز فرودگاه بین المللی قشم


Departure & Arrival Flights of Qeshm International Airport

تاریخ: 1394/05/10

ردیف
No
شماره پرواز
Flight No
هواپیمایی
Air Line
مبدا
Origin
مقصد
Destination
ساعت ورود/خروج
Schedule Time
وضعیت پرواز
Status
1QB-1240قشم ایرTEHRANQESHM13:55طبق برنامه
2QB-1241قشم ایرQESHMTEHRAN19:05طبق برنامه
3QB-2201قشم ایرDUBAIQESHM18:30طبق برنامه
4QB-2200قشم ایرQESHMDUBAI15:50طبق برنامه
5W5-4579ماهانTEHRANQESHM16:45طبق برنامه
6W5-4578ماهانQESHMTEHRAN21:35طبق برنامه
7QB-1242قشم ایرTEHRANQESHM20:55طبق برنامه
8QB--1243قشم ایرQESHMTEHRAN21:40طبق برنامه
9W5-1182ماهانQESHMDUBAI17:30طبق برنامه
10W5-1183ماهانDUBAIQESHM20:50طبق برنامه
11طبق برنامه
12QESHMطبق برنامه
13طبق برنامه
14طبق برنامه
15طبق برنامه
16طبق برنامه
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Powered by MHDsoft

اطلاعات پروازی فوق بصورت برخط (آنلاین) از سرور پیام دهی پروازهای فرودگاه بین المللی قشم دریافت میشود.
ساعت ورود/خروج: ساعت ورود به فرودگاه قشم یا خروج از فرودگاه قشم.


برنامه پروازهاى هفتگى فرودگاه بين المللى قشم

برنامه پروازهای فرودگاه های مهم کشور
فرودگاه مهرآباد تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی کیش : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد


شماره تماس فرودگاه قشم: 3-5735000 0763
همچنین شما میتوانید با ارسال شماره پرواز خود به شماره پیامک 20003750، از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوید.

qeshm airport
6