قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۴/۰۲/۰۱
قشم آنلاین > برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی قشم

برنامه پروازی امروز فرودگاه بین المللی قشم


Departure & Arrival Flights of Qeshm International Airport

تاریخ: 1394/2/1

ردیف
No
شماره پرواز
Flight No
هواپیمایی
Air Line
مبدا
Origin
مقصد
Destination
ساعت ورود/خروج
Schedule Time
وضعیت پرواز
Status
1EP-3807آسمانشیرازقشم13:45طبق برنامه
2EP-3808آسمانقشمشیراز14:15طبق برنامه
3QB-1240قشم ایرتهرانقشم13:55طبق برنامه
4QB-1241قشم ایرقشمتهران17:45طبق برنامه
5W5-4579ماهانتهرانقشم16:45طبق برنامه
6W5-4578ماهانقشمتهران21:35طبق برنامه
7QB-2201قشم ایردبیقشم17:00طبق برنامه
8QB-2200قشم ایرقشمدبی14:40طبق برنامه
9IR-214ایران ایرتهرانقشم17:25طبق برنامه
10IR-215ایران ایرقشمتهران18:00طبق برنامه
11W5-1183ماهاندبیقشم20:50طبق برنامه
12W5-1182ماهانقشمدبی17:30طبق برنامه
13QB-1242قشم ایرتهرانقشم20:55طبق برنامه
14QB-1243قشم ایرقشمتهران21:40طبق برنامه
15طبق برنامه
16طبق برنامه
17-----طبق برنامه
23طبق برنامه
24طبق برنامه
25طبق برنامه
26طبق برنامه
27طبق برنامه
Powered by MHDsoft

اطلاعات پروازی فوق بصورت برخط (آنلاین) از سرور پیام دهی پروازهای فرودگاه بین المللی قشم دریافت میشود.
ساعت ورود/خروج: ساعت ورود به فرودگاه قشم یا خروج از فرودگاه قشم.


برنامه پروازهاى هفتگى فرودگاه بين المللى قشم

برنامه پروازهای فرودگاه های مهم کشور
فرودگاه مهرآباد تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی کیش : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد


شماره تماس فرودگاه قشم: 3-5735000 0763
همچنین شما میتوانید با ارسال شماره پرواز خود به شماره پیامک 20003750، از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوید.

qeshm airport
6