قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۳/۱۱/۰۹
قشم آنلاین > برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی قشم

برنامه پروازی امروز فرودگاه بین المللی قشم


Departure & Arrival Flights of Qeshm International Airport

تاریخ: 1393/11/09

ردیف
No
شماره پرواز
Flight No
هواپیمایی
Air Line
مبدا
Origin
مقصد
Destination
ساعت ورود/خروج
Schedule Time
وضعیت پرواز
Status
1W5-4585ماهانتهرانقشم14:40طبق برنامه
2W5-4584ماهانقشمتهران19:40طبق برنامه
3AK-1929تهرانقشم10:30طبق برنامه
4AK-1930قشمتهران11:30طبق برنامه
5W5-1183ماهاندبیقشم18:40طبق برنامه
6W5-1182ماهانقشمدبی15:25طبق برنامه
7QB-1240قشم ایرتهرانقشم14:25طبق برنامه
8QB-1241قشم ایرقشمتهران17:50طبق برنامه
9AT-1939تهرانقشم21:30طبق برنامه
10AT-1940قشمتهران22:30طبق برنامه
11QB-2201قشم ایردبیقشم17:05طبق برنامه
12QB-2200قشم ایرقشمدبی15:10طبق برنامه
13NV-2529KISHقشم13:40طبق برنامه
14NV-2528قشمAHWAZ14:10طبق برنامه
15B9-994ایران ایر تورمشهدقشم17:30طبق برنامه
16B9-995ایران ایر تورقشممشهد18:15طبق برنامه
17QB-1242قشم ایرتهرانقشم21:10طبق برنامه
18QB-1243قشم ایرقشمتهران21:55طبق برنامه
20-طبق برنامه
Powered by MHDsoft

اطلاعات پروازی فوق بصورت برخط (آنلاین) از سرور پیام دهی پروازهای فرودگاه بین المللی قشم دریافت میشود.
ساعت ورود/خروج: ساعت ورود به فرودگاه قشم یا خروج از فرودگاه قشم.


برنامه پروازهاى هفتگى فرودگاه بين المللى قشم

برنامه پروازهای فرودگاه های مهم کشور
فرودگاه مهرآباد تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی کیش : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد


شماره تماس فرودگاه قشم: 3-5735000 0763
همچنین شما میتوانید با ارسال شماره پرواز خود به شماره پیامک 20003750، از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوید.

qeshm airport