قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
قشم آنلاین > برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی قشم

برنامه پروازی امروز فرودگاه بین المللی قشم


Departure & Arrival Flights of Qeshm International Airport

تاریخ: 1394/09/10

ردیف
No
شماره پرواز
Flight No
هواپیمایی
Air Line
مبدا
Origin
مقصد
Destination
ساعت ورود/خروج
Schedule Time
وضعیت پرواز
Status
1ZV-4033هساTEHRANQESHM12:40طبق برنامه
2ZV-4034هساQESHMTEHRAN13:40طبق برنامه
3QB-1240قشم ایرTEHRANQESHM13:55طبق برنامه
4QB-1241قشم ایرQESHMTEHRAN17:45طبق برنامه
5QB-2201قشم ایرDUBAIQESHM17:00طبق برنامه
6QB-2200قشم ایرQESHMDUBAI14:40طبق برنامه
7W5-4579ماهانTEHRANQESHM16:45طبق برنامه
8W5-4578ماهانQESHMTEHRAN21:35طبق برنامه
9QB-1242قشم ایرTEHRANQESHM21:05طبق برنامه
10IR-214ایران ایرTEHRANQESHM17:25طبق برنامه
11IR-215ایران ایرQESHMTEHRAN18:00طبق برنامه
12W5-1183ماهانDUBAIQESHM20:30طبق برنامه
13W5-1182ماهانQESHMDUBAI17:30طبق برنامه
14EP-3807آسمانSHIRAZQESHM20:40طبق برنامه
15EP-3808آسمانQESHMSHIRAZ21:10طبق برنامه
16QB-1242قشم ایرTEHRANQESHM20:55طبق برنامه
17QB-1243قشم ایرQESHMTEHRAN21:40طبق برنامه
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Powered by MHDsoft

اطلاعات پروازی فوق بصورت برخط (آنلاین) از سرور پیام دهی پروازهای فرودگاه بین المللی قشم دریافت میشود.
ساعت ورود/خروج: ساعت ورود به فرودگاه قشم یا خروج از فرودگاه قشم.


برنامه پروازهاى هفتگى فرودگاه بين المللى قشم

برنامه پروازهای فرودگاه های مهم کشور
فرودگاه مهرآباد تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی کیش : پروازهای خروجی - پروازهای ورودی
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد


شماره تماس فرودگاه قشم: 3-5735000 0763
همچنین شما میتوانید با ارسال شماره پرواز خود به شماره پیامک 20003750، از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوید.

qeshm airport
6